Aktualności

Informacje o projekcie Zasady Szkoły Promującej Zdrowie Nasze działania: 2011-13 Nasze działania: 2015-17 Nasze działania: 2017-18 Nasze działania: 2018-19

Szkoła Promująca Zdrowie

Informacje o projekcie

 
W roku szkolnym 2011-12 przystąpiliśmy do projektu Szkoły Promującej Zdrowie.


Co to jest Szkoła Promująca Zdrowie?

Szkoła Promująca Zdrowie jest to siedlisko, w którym członkowie społeczności szkolnej - pracownicy i uczniowie - podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają ludzi, zwłaszcza rodziców do podjęcia podobnych starań.


Jakie są cele Szkoły Promującej Zdrowie?

Nadrzędnym celem Szkoły Promującej Zdrowie jest zdrowy styl życia społeczności szkolnej i lokalnej. Aby to osiągnąć należy:

 • kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie u każdej osoby, w rodzinie i w społeczności lokalnej
 • zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stworzyć uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów,
 • umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniać w nich poczucie własnej wartości,
 • zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko do pracy i nauki,
 • włączyć edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,
 • wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego,
 • włączyć do działań szkoły służbę zdrowia, zwłaszcza do edukacji zdrowotnej.


W jej tworzeniu uczestniczą uczniowie, nauczyciele, rodzice, inni pracownicy  szkoły oraz osoby ze społeczności lokalnej.

Jak pracujemy?

W każdym roku starannie opracowujemy plan pracy w ramach SPZ.
Staramy się, aby działania wybrane do realizacji były atrakcyjne i ciekawe dla uczniów.
Do prac nad realizacją zadań włączamy uczniów, rodziców, nauczycieli i wszystkich chętnych.

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Woli Kamockiej
  Wola Kamocka 30
  97-306 Grabica
 • 44 616 11 10

Galeria zdjęć