• Historia szkoły

    • HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
     im. HENRYKA SIENKIEWICZA w WOLI KAMOCKIEJ

      

     1916 – Gminna Rada Szkolna podejmuje decyzję o otwarciu szkoły w Grabicy, do której uczęszczają dzieci z Grabicy, Lubanowa, Woli Kamockiej i części Ostrowa.

     1918 – zapada decyzja o uruchomieniu czterech szkół w gminie: w Dziewulinach, Jutroszewie, Rusocinach i Woli Kamockiej. Część szkół w momencie powołania do życia otrzymuje użytki rolne, które stanowiły dodatkowe źródło dochodu dla nauczycieli. Wola Kamocka/Lubanów – 5 mórg. Rada wyposaża szkoły nie tylko w najbardziej niezbędny sprzęt, ale także w książki: A. Lewicki „Zarys historii Polski”, W. Szymanowska „Stylistyka” oraz pomoce naukowe, min.: minerały, globus, kompas, tablice: anatomia człowieka, rasy ludzkie, grzyby… W dokumentach znaleźć można rachunki z dn. 10 czerwca 1919 r. za zakupione pomoce.

     1919 powstaje pierwsza jednoklasowa szkoła powszechna, izba lekcyjna znajduje się w domu Franciszka Pełki w Lubanowie. 3 listopada 1919 – Anna Banaszkiewicz zostaje mianowana nauczycielką w Woli Kamockiej.

     1920-1934 – szkoła funkcjonuje w domu Franciszka Węglarskiego, obejmuje jedną izbę i mieszkanie nauczycielki.

     1922/1923 – powstają prowizoryczne rewiry szkolne. Lubanów i Wola Kamocka stają się XII rewirem. Do 4-klasowej Szkoły Powszechnej I Stopnia w Woli Kamockiej uczęszcza 63 dzieci. Nauczycielką zostaje Zofia Kłębowska.

     1934 – zgodnie z zarządzeniem władz szkolnych szkoła powraca do domu Franciszka Pełki. Starsi uczniowie uczęszczają do Szkoły Powszechnej w Wodzinie.

     1939-1945 – edukację uczniów przerywa okres II wojny światowej.

     1945 – we wrześniu dzieci rozpoczynają naukę w budynku murowanym, który do tego czasu był siedzibą policji. Jest to szkoła o sześciu oddziałach. Kierownikiem Szkoły Podstawowej w Woli Kamockiej zostaje Józef Gniewaszewski.

     1946 – szkoła liczy 166 uczniów, w tym 86 chłopców i 80 dziewczynek. Nauczyciel oprócz wynagrodzenia pieniężnego otrzymuje 2 litry mleka i 20 jajek.

     1948 – szkoła dzięki reformie oświatowej staje się szkołą 7-letnią.

     1964 – doprowadzenie elektryczności do budynku szkoły.

     1966 – kolejna reforma przekształca szkołę w 8-klasową.

     1951-1976 funkcję Kierownika Szkoły pełni Stanisław Gieras.

     1976-2018 stanowisko Dyrektora Szkoły obejmują kolejno: mgr Zofia Bednarek (1976-1979), Tadeusz Misztal (1979-1992), mgr Alicja Misztal (1992-1997), mgr inż. Grażyna Babska (1997-2018).

     1993 – Rada Rodziców podejmuje uchwałę o budowie sali gimnastycznej. Wybrano Społeczny Komitet Budowy, w skład którego wchodzą: Paweł Zelcer, Tadeusz Kamiński, Paweł Kobiela i Zbysław Gajecki. Rok później do Komitetu dołączają: Zenon Remisz, Mirosław Król i Wiesław Kujawski.

     1999 – Budowa Sali gimnastycznej dobiega końca. W skład nowo wybranego Komitetu wchodzą Edward Jagodziński, Mirosław Urbańczyk, Wojciech Kacperski, Zbigniew Łaski i Stanisław Strzelecki.

     1999/2000 – reforma systemu oświaty wprowadza w życie 6-letni cykl szkoły podstawowej. Ostatni absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej z rocznika 1985/1986 opuszczają mury naszej szkoły.

     2000 – przebiegają prace remontowe: założono centralne ogrzewanie, instalację wodno-kanalizacyjną, wyposażono sanitariaty. Odnowiono elewację zewnętrzną starej części szkoły i ogrodzono teren obiektu.

     2000/2001 – następuje oddanie do użytku pierwszej w gminie sali gimnastycznej oraz łącznika, zawierającego między innymi trzy nowe sale lekcyjne.

     2002/2003 – Dyrektor Szkoły mgr Grażyna Babska wysuwa wniosek o nadanie szkole imienia. Wyłoniono kandydata na patrona, którym zostaje Henryk Sienkiewicz. Opracowany jest harmonogram działań przybliżający uczniom sylwetkę pisarza. Szkoła nawiązuje kontakty i organizuje wycieczki do Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku i Woli Okrzejskiej.

     2004 – szkoła może się poszczycić nowoczesną pracownią komputerową, współfinansowaną z Europejskiego Funduszu Społecznego.

     2004 – 23 października świętujemy otrzymanie przez Szkołę Podstawową w Woli Kamockiej imienia Henryka Sienkiewicza oraz sztandaru ufundowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Lutosławicach Rządowych.

     2009 – 20 lutego w szkole ma miejsce ważna dla całej gminy uroczystość – promocja książki prof. Alfreda Mierzwy „Dzieje Gminy Grabica”.

     2017 – 9 marca w obecności lokalnych władz odbywa się uroczyste otwarcie EKOPRACOWNI, którą odnowiono i wyposażono przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

     2017/2018 – reforma oświaty przywraca 8-letnią szkołę podstawową.

     2018/2019 funkcję Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Woli Kamockiej obejmuje mgr Małgorzata Michalik.

     2018 – 10 października następuje uroczyste otwarcie nowej części budynku szkolnego i placu zabaw dla dzieci. Wydarzenie uświetnia obecność m. in. Wicestarosty Powiatu Piotrkowskiego Piotra Wojtysiaka oraz Wójta Gminy Grabica Krzysztofa Kulińskiego.

     2019 – 29 października Szkoła w Woli Kamockiej obchodzi 100-lecie swojego istnienia.