Aktualności

Historia szkoły Patron szkoły Hymn szkoły

O szkole

Historia szkoły

 

Historia Szkoły


 

         Szkoła Podstawowa w Woli Kamockiej istnieje od 1919 roku. Mieściła się wówczas w jednej izbie-klasie w domu Franciszka Pełki w Lubanowie, a od 1920 roku w domu gospodarza Franciszka Węglarskiego.Pierwsi nauczyciele to Anna Banaszkiewicz i Zofia Kębłowska.

W 1934 roku według zarządzenia władz szkolnych przeniesiono szkołę do domu Franciszka Pełki ze względu na obszerniejszy lokal. Starsi uczniowie uczęszczali do Szkoły Podstawowej w Wodzinie.
Edukację uczniów przerwał okres II Wojny Światowej.
Od września 1945 roku rozpoczęto nauczanie dzieci w budynku murowanym, który wcześniej był siedzibą policji. Była to szkoła siedmiooddziałowa.
Kierownikiem szkoły był Józef Gniewaszewski, a od 1951 do 1976 roku Stanisław Gieras. Kolejnymi Dyrektorami szkoły byli: Zofia Bednarek, Tadeusz Misztal, Alicja Misztal.

Od 1-go września 1997 roku funkcję dyrektora szkoły pełni Grażyna Babska.
W ostatnich latach nasza szkoła dzięki inwestycjom organu prowadzącego szkołę, zaangażowaniu rodziców oraz pomocy lokalnych sponsorów stała się nowoczesna i przyjazna uczniom. Wybudowano halę gimnastyczną, powstały nowe sale lekcyjne. Zmodernizowano stary budynek szkoły, wymieniono okna, założono centralne ogrzewanie.

W 2004 roku w szkole w ramach programu MENiS powstała pracownia komputerowa wyposażona w nowoczesny sprzęt dla uczniów i nauczycieli. Oddanie pracowni zbiegło się z nadaniem imienia i sztandaru szkole. Uroczystość odbyła się 23 października 2004 roku.

Uchwałą Nr XII/94/2004 Rady Gminy Grabica szkoła otrzymała imię Henryka Sienkiewicza oraz sztandar, którego fundatorem była OSP w Lutasłowicach Rządowych. Tablicę pamiątkową z okazji 85- lecia istnienia szkoły ufundowała OSP w Lubanowie. Tradycją szkoły są coroczne obchody Dni Patrona.

Do szkoły uczęszczają dzieci zamieszkałe w miejscowościach: Wola Kamocka, Lubanów, Kamocin, Ostrów, Lutosławice Rządowe, Lutosławice Szlacheckie.

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Woli Kamockiej
    Wola Kamocka 30
    97-306 Grabica
  • 44 616 11 10

Galeria zdjęć