• Informacje o projekcie

    •  
     W roku szkolnym 2011-12 przystąpiliśmy do projektu Szkoły Promującej Zdrowie.


     Co to jest Szkoła Promująca Zdrowie?

     Szkoła Promująca Zdrowie jest to siedlisko, w którym członkowie społeczności szkolnej - pracownicy i uczniowie - podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają ludzi, zwłaszcza rodziców do podjęcia podobnych starań.


     Jakie są cele Szkoły Promującej Zdrowie?

     Nadrzędnym celem Szkoły Promującej Zdrowie jest zdrowy styl życia społeczności szkolnej i lokalnej. Aby to osiągnąć należy:

     • kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie u każdej osoby, w rodzinie i w społeczności lokalnej
     • zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stworzyć uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów,
     • umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniać w nich poczucie własnej wartości,
     • zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko do pracy i nauki,
     • włączyć edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,
     • wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego,
     • włączyć do działań szkoły służbę zdrowia, zwłaszcza do edukacji zdrowotnej.


     W jej tworzeniu uczestniczą uczniowie, nauczyciele, rodzice, inni pracownicy  szkoły oraz osoby ze społeczności lokalnej.

     Jak pracujemy?

     W każdym roku starannie opracowujemy plan pracy w ramach SPZ.
     Staramy się, aby działania wybrane do realizacji były atrakcyjne i ciekawe dla uczniów.
     Do prac nad realizacją zadań włączamy uczniów, rodziców, nauczycieli i wszystkich chętnych.