Aktualności

Statut Szkoły Program Wychowawczo-Profilaktyczny Koncepcja pracy szkoły Regulamin szkoły Regulamin pracy pracowników Wykaz lektur Zasady oceniania w edukacji wczesnoszkolnej Zasady oceniania z języka polskiego Zasady oceniania z języka angielskiego Zasady oceniania z matematyki Zasady oceniania z przyrody Zasady oceniania z informatyki Zasady oceniania z chemii Zasady oceniania z geografii Zasady oceniania z historii Zasady oceniania z muzyki Zasady oceniania z plastyki Zasady oceniania z techniki Zasady oceniania z WF Zasady oceniania z WOS Zasady oceniania uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim Regulamin Rady Pedagogicznej Regulamin dowożenia uczniów do szkół Podręczniki - rok szk. 2019-2020 Rekrutacja 2020/21 Regulamin korzystania z platformy TEAMS Procedura organizacji pracy w szkole w czasie zagrożenia epidemicznego. Regulamin korzystania z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO UONET+

Dokumenty Szkoły

Rekrutacja 2020/21

Procedury przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego, klasy pierwszej i klas pozostałych
Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Woli Kamockiej. Rok szkolny 2020/21
.
(dokument pdf)

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym do szkół i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Grabica.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie wniosków  o przyjęcie do placówki wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 12 marca 2020 r.

18 - 25 maja 2020 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola
i dokumentów potwierdzających speł­nienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

13 - 16 marca
2020 r.

25 maja - 4 czerwca 2020 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów nie-zakwalifikowanych

19 marca 2020 r.

5 czerwca 2020 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 29 marca 2020 r.

12 - 19 czerwca 2020 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

30 marca 2020 r.

22 czerwca 2020 r.


Dokumenty do pobrania:

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego
Zgłoszenie dziecka z obwodu szkolnego do klasy I
Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkolnego do klasy I
Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkolnego do pozostałych klas

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Woli Kamockiej
    Wola Kamocka 30
    97-306 Grabica
  • 44 616 11 10

Galeria zdjęć